profile
Опубликовано - 6 месяцев назад | По предмету Английский язык | автор ekaterinaan

Переведите пожалуйста. The legal system in the United Kingdom (UK)
The study of law distinguishes between public law and private law, but in legal
practice in the UK the distinction between civil law and criminal law is more
important to practising lawyers. Public law relates to the state. It is concerned with
laws which govern processes in local and national government and conflicts between
the individual and the state in areas such as immigration and social security. Private
law is concerned with the relationships between legal persons, that is, individuals and
corporations, and includes family law, contract law and property law. Criminal law
deals with certain forms of conduct for which the state reserves punishment, for
example murder and theft. The state prosecutes the offender. Civil law concerns
relationships between, private persons, their rights, and their duties. It is also concerned
with conduct which may give rise to a claim by a legal person for compensation or an
injunction – an order made by the court. However, each field of law tends to overlap
with others. For example, a road accident case may lead to a criminal prosecution as
well as a civil action for compensation.

 1. Ответ
  Ответ дан yurypendelyak20
  Вивчення законі проводиться розмежування між публічним правом та приватним правом, але й у правовій
  практика у Великобританії відмінність між цивільним правом і кримінальним законом, є більш
  важливо, щоб практикуючі юристи. Публічне право пов'язане з державою. Це пов'язано з
  закони, які управляють процесами в місцевих і національних державних і конфліктів між
  особистості і держави в таких областях, як Імміграція та соціальне забезпечення. Приватні
  закон стосується відносин між юридичними особами, тобто особами і
  корпорацій, і включає в себе Сімейне право, договірне право і право власності. Кримінальне право
  угод з певними формами поведінки, для яких державних резервів покарання, для
  приклад вбивства і крадіжки. Держава переслідує злочинця. Цивільне право стосується
  відносини між приватними особами, їх права та їх обов'язки. Він також стурбований тим,
  з поведінки, яка може призвести до претензії юридичною особою для компенсації або
  розпорядження - розпорядження, зроблене у суд. Проте в кожній галузі права, як правило, перекриваються
  з інших. Наприклад, у разі ДТП може призвести до кримінального переслідування в якості
  також цивільний позов про компенсацію.
  0