profile
Опубликовано - 2 месяца назад | По предмету Математика | автор Аноним

Представьте в виде многочлена A) (a-3)(a+5) Б)(4x-y)(5y+3x) В) (x-3)(x^2-2x+7) Разложите на множители А) x(m-n)+3(m-n)

 1. Ответ
  Ответ дан Кошелева Наталия

  Представим в виде многочлена:

  n

  a) (a - 3)(a + 5) = a^2 + 5a - 3a - 15 = a^2 + 2a - 15;

  n

  b) (4x - y)(5y + 3x) = 20xy + 12x^2 - 5y^2 - 3xy = 12x^2 - 5y^2 + 20xy - 3xy = 12x^2 - 5y^2 + 17xy;

  n

  c) (x - 3)(x^2 - 2x + 7) = x^3 - 2x^2 + 7x - 3x^2 + 6x - 21 = x^3 - 2x^2 - 3x^2 + 7x + 6x - 21 = x^3 - 5x^2 + 13x - 21.

  n

  Разложим на множители:

  n

  a) x(m - n) + 3(m - n) = (m - n)(x + 3);

  n

  b) 2x - 2y + ax - ay = (2x - 2y) + (ax - ay) = 2(x - y) + a(x - y) = (x - y)(2 + a).

  n

   Упростим выражение:

  n

  (a + b)b - (a^2 - b^2)(a - 2) = ab + b^2 - (a^3 - 2a^2 - ab^2 + 2b^2) = ab + b^2 - a^3 + 2a^2 + ab^2 - 2b^2 = -a^3 + 2a^2 - b^2 + ab^2 + ab.

  0Топ пользователи