profile
Окружающий мир
Окружающий мир - 5 месяцев назад

До теоретичних методів дослідження методики навчання природознавства відносять:а) оцінювання та аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури;б) систематизація матеріалу;в) аналіз шкільної документації;г) спостереження за учнями на уроках природознавства;об"єктом вивчення освітньої галузі природознавство в початковій школі є:а) навколишнє середовище;б) навчальний предмет я досліджую світ;в) природа та суспільство;г) процес навчання природознавства в початковій школі;об"єктом вивчення методики навчання природознавства є:а) природа та суспільство;б) оточуюче середовище;в) зміст навчального предмету я досліджую світ;г) процес навчання природознавства в початковій школі;методика природознавства як наука розв"язує такі задачі:а) вивчення історичного досвіду методики навчання природознавства;б) формування цілісного світогляду молодших школярів;в) формування екологічної культури молодших школярів;г) виховання любові дітей до природи;

1 ответ ОтветитьТоп пользователи